2013 Yılı Şeffaflık Raporu

2013 Yılı Şeffaflık Raporu

BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2013 yılı için hazırlanan işbu Şeffaflık Raporu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş ve Kuruluşumuzun internet sitesinde (www.bdd.com.tr) yayımlanmıştır.
Ankara, 31 Mart 2014

2013 Revize Şeffaflık raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız…
top