MALİ DANIŞMANLIK

Image description

BDD MALİ DANIŞMANLIK

Mali danışmanlık Hizmetlerimiz çerçevesinde yasa ve mevzuatlarımız ile ilgili uygulamalardan edindiğimiz bilgi ve deneyimi; hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların etkin kararlar almasında ayırıcı bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Günümüzün karmaşık vergi uygulamalarında bu hizmetimizin olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanı sıra hatalı uygulamaların önceden tespitine ve düzeltilmesine olanak sağlamaktadır. Mali danışmanlık hizmetiyle; denetim fonksiyonu güçlendirilirken, vergi planlamasında kullanılacak parametrelerin müşteri yönetimi ile paylaşılarak olası vergi maliyetlerinin aza indirilmesi sağlanmaktadır.

BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. olarak mali danışmanlığı yasal bir zorunluluk olmaktan çok kurum ve işletmelerin ticari faaliyetlerinin bir parçası olarak görmekteyiz. Doğal olarak her maliyet unsuru gibi doğru yönetilmesine inanıyoruz. Bu yaklaşımla ana hizmet alanlarımızı aşağıda sıralanmıştır.

Hizmet Ana Başlıklarımız;
• Teşvik Danışmanlığı
• KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
• Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı
• Enflasyon Muhasebesi Çözümleri
• Vergi uyuşmazlık ve davalarına ilişkin destek ve danışmanlık
• Risk ve Fırsat Analizleri
• Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri
• Vergi Yönetim Hizmetleri
• Hissedarlar ve Yönetim Kurulları ile ilgili Hizmetler
• Bireysel Vergileme Çözümleri
• Şirket Evliliklerine Yönelik Birleşme, Bölünme ve Devir Hizmetleri
• Şirketler Hukuku Hizmetleri
• Yabancı personel ve yöneticilere yönelik vergi danışmanlığı
• Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi
• Dönemsel olarak mali tablolarının oluşturularak raporlanması
• Mevzuat gereğince yaptırılacak tüm tasdik işlemleri
• Aylık ve yıllık beyannamelerin hazırlanması
• SGK-Bağ-Kur işlemlerinin Takibi
• Ulusal ve uluslararası vergi planlaması
• Leasing, factoring, aracı kurum, yatırım ortaklığı ve yatırım fonları gibi özel kanunlara tabi şirket kuruluşlarında danışmanlık
• İkili vergi anlaşmaları uygulamaları
• Teşvik mevzuatıyla ilgili danışmanlık
• Yerli ve yabancı sermayeli şirket, şube, irtibat bürosu ve temsilcilik kurulması

top