Diğer Ortak ve Denetçiler

 

ozcal

Özcal KORKMAZ
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1945 Aydın doğumludur.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

Milli Prodüktivite Merkezinde bir süre çalıştıktan sonra Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzman Yardımcılığı, Hesap Uzmanlığı, Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulunmuş; bilahare Ankara Defterdar Yardımcılığı, Ankara Defterdarlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri ifa etmiştir.

Hesap Uzmanlığı görevi sırasında F. Almanya’da bir yıl süreyle etüt ve incelemelerde bulunmuştur.

Kamudan emekli olduktan sonra bir dönem Hesap Uzmanları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

1994 yılından bu yana bağımsız denetçi ve yeminli mali müşavir olarak faaliyette bulunmaktadır.

e-posta: korkmaz@bdd.com.tr

 


 


dagistanDağıstan TÜRKOĞLU

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1952 Çubuk/Ankara doğumludur.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü mezunudur.
Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı, Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulunmuş; Hesap Uzmanlığı sırasında bir yıl süreyle İngiltere’de etüt ve incelemeler yapmıştır.

1982-1983 yıllarında Banker Tasfiye Kurulu’nda kurul üyesi olarak çalışmıştır.
1989 yılında Kamudaki görevinden ayrılan TÜRKOĞLU, özel sektörde çeşitli firmalarda üst düzey yöneticilik yapmıştır.

2004 yılından bu yana yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak faaliyette bulunmaktadır.

e-posta:dagistan@bdd.com.tr


 

 

ahmetmesci

Ahmet MESCİ
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1941 Afyonkarahisar doğumludur.

1968 Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur.

1962-1964 tarihleri arasında bankacılıkla uğraşmış; 1964-1978 yılları arasında Türkiye Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin muhtelif fabrikalarında muhasebe müdürü, idari genel müdür yardımcılığı ve tesis müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

1978-1990 yılları arasında Işıklar Holding A.Ş.’nin muhtelif fabrikalarında idari ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
1991 yılından bu yana yeminli mali müşavir olarak faaliyette bulunmakta olan sorumlu ortak baş denetçimiz, 1996 yılından bu yana da bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaktadır.

Şirketimizin Konya Şubesi müdürüdür.

e-posta:a.mesci@bdd.com.tr


 


mustafasoyerMustafa SOYDEMİR

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1944 Akviran/Konya doğumludur.

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1965 yılında mezun olmuştur.

1966-1967 yıllarında yedek subaylık hizmetinden sonra 1968-1974 yıllarında özel teşebbüste muhasebe müdürlüğü yapmıştır.

1975 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyette bulunmaya başlamış ve 1991 yılında yapılan yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olarak Türkiye’de ilk defa sınavla Yeminli Mali Müşavirlik unvanı alan serbest muhasebeci mali müşavirlerden birisi olmuştur.

1991 yılından bu yana yeminli mali müşavirlik faaliyetini yürütmekte olan sorumlu ortak baş denetçimiz, 1996 yılından bu yana da bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaktadır.

e-posta:m.soydemir@bdd.com.tr


 

 

kazimKazım İsmet KAYTAN
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1955 Akşehir doğumludur.

Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur.
1979-1994 yılları arasında özel sektörde çeşitli firmalarda yöneticilik ve mali müşavirlik yapmıştır.

1994 yılından bu yana yeminli mali müşavirlik yapmakta olan sorumlu ortak baş denetçimiz, 1997 yılından bu yana da bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaktadır.

e-posta:k.kaytan@bdd.com.tralattinAlaattin ARMAN
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

 

1956 Şereflikoçhisar/Ankara doğumludur.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur.
Çeşitli firmaların Muhasebe ve Finans Müdürlüklerinde çalışmış ve müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

1990 yılından bu yana Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyette bulunmakta olup, 1997 yılından bu yana da bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaktadır.

Ankara SMMM Odasında çeşitli dönemlerde yöneticilikler yapmıştır.

e-posta:aarman@bdd.com.trertugrulErtuğrul KILIÇ

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1964 Gemerek/Sivas doğumludur.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.

Çeşitli firmaların muhasebe ve finansman departmanlarında çalışmış ve müdürlük görevlerinde bulunmuştur Şirketlerin organizasyon ve kurumsallaşma çalışmalarını gerçekleştirmiş ve danışmanlık yapmıştır.

1994 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaya başlamış olup, çeşitli dönemlerde gönüllü meslek örgütlerinde yöneticilik yapmıştır.
1996 yılında bağımsız denetim şirketlerinde bağımsız denetçi olarak çalışmaya başlamış ve birçok şirketin bağımsız denetiminde görev almıştır. 2005 yılından bu yana serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin yanı sıra Şirketimizde sorumlu ortak baş denetçi olarak görev almaktadır.

e-posta:ertugrulkilic@bdd.com.tr


nurettin

 

Nurettin ÇEKİCİ
Baş Denetçi

1950 İzmir doğumludur.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü mezunudur.
Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı, Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulunmuş; Hesap Uzmanlığı sırasında bir yıl süreyle İngiltere’de etüt ve incelemeler yapmıştır.

İzmir Defterdar Yardımcılığı ve vekaleten İzmir Defterdarlığı görevlerini ifa etmiş; bilahare Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı ve Dusseldorf Baş Konsolosluğu Maliye Ataşeliği görevlerinde bulunmuştur.
Çeşitli firmalarda genel koordinatörlük görevlerinde bulunduktan sonra 2001 yılından bu yana yeminli mali müşavirlik faaliyetini sürdürmekte olan sorumlu ortak baş denetçimiz, 2008 yılından bu yana da bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaktadır.

Sorumlu ortak baş denetçimiz, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Başkanlığı görevleri ile TÜRMOB Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de sürdürmektedir.

e-posta:cekici@bdd.com.tr


ridvanM. Rıdvan SELÇUK
Yönetim Kurulu Başkanı
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1955 Malatya doğumludur.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü mezunudur.
1985-1987 yılları arasında A.B.D.’de Vanderbilt Üniversitesi’nde ekonomi dalında lisans üstü eğitimi yapmıştır.

Maliye Bakanlığında Hesap Uzman Yardımcığı, Hesap Uzmanlığı, Baş Hesap Uzmanlığı, Bakan Danışmanlığı ve Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş; bilahare Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı; T.C. Kopenhag Büyükelçiliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği ve Maliye Bakanlığında Bakanlık Müşavirliği, Vergi Konseyi üyeliği ve başkan vekilliği görevlerini ifa etmiştir.

Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Yönetim Kurulu Başkanı olup, Dernek temsilcisi olarak Vergi Konseyi genel kurul üyeliği görevini sürdürmektedir.
2004 yılından bu yana bağımsız denetçi ve yeminli mali müşavir olarak faaliyette bulunmaktadır.

e-posta: r.selcuk@bdd.com.tr

 


Bayram Ali ZENGİN
Baş Denetçibalizengin

1958 Konya doğumludur.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden 1984 yılında mezun olmuştur.

1995 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyette bulunmaya başlamış ve 2004 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetini yürütmektedir.

Ankara YMM Odası üyesi olan baş denetçimiz halen Ankara YMM Odası Konya Temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

e-posta:b.alizengin@bdd.com.tr


Seyit Ali ERSOY
Baş Denetçiaaliersoy

1964 Konya doğumludur.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur.

1995 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyette bulunmaya başlamış ve 2007 yılından itibaren Yeminli Mali müşavir olarak çalışmaktadır.

e-posta:s.ersoy@bdd.com.tr


 

akinAkın DERE
Kıdemli Denetçi

1965 Antalya doğumludur.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup, Selçuk Üniversitesi’nde iktisat dalında master yapmıştır.

1992 yılından itibaren özel sektörde çeşitli şirketlerde muhasebe müdürlüğü görevlerini takiben 1997 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaya başlamış olup, Ankara SMMM Odasında İnternet Komisyonu Başkanlığı ve mesleki konularda eğitmenlik yapmıştır.

2003 yılından bu yana bağımsız denetçi ve serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyette bulunmaktadır.

e-posta:akindere@bdd.com.tr

 


 

guneyGüney ERDAL
Kıdemli Denetçi

1961 Ankara doğumludur:

A.İ.T.İ.A. ( Gazi Üniversitesi) İşletme Fakültesi mezunudur.

Yerli ve yabancı çeşitli kurumlarda ve çok uluslu şirketlerde muhasebe ve finans bölümlerinde yöneticilik yapmıştır.

Özellikle, gerek Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı şirketlerin vergi planlamaları, muafiyet ve istisnaları ve gerekse Türk firmalarının yurt dışında oluşturacakları organizasyonların yapılandırılması, vergi planlamaları ve yönetilmesi konularında çalışmaktadır.

1999 yılından bu yana serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmakta olan kıdemli denetçimiz, 2009 yılından bu yana da bağımsız denetim alanında faaliyette bulunmaktadır.

e-posta:g.erdal@bdd.com.tr


Bülent Şamil YETİŞ
Kıdemli Denetçibulentsamil

1973 Ankara doğumludur.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur.

2002 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyette bulunmaya başlamış ve 2017 Ocak ayından bu yana Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır.

1999 yılından bu yana kıdemli denetçimiz bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaktadır.

e-posta: s.yetis@bdd.com.tr

 


 

halilHalil YAPICI
Denetçi

 

1981 Kızılcahamam/Ankara doğumludur.

Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Ana Bilim Dalı mezunudur.

2006 yılından bu yana bağımsız denetçi ve serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyette bulunmaktadır.

e-posta:h.yapici@bdd.com.tr


 

hicranHicran ÖZSOY
Denetçi

 

1977 Berlin doğumludur.

İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur.

2004 yılından bu yana bağımsız denetim faaliyetiyle ilgili olarak SPK, EPDK ve Sivil Havacılık Kurumu kapsamındaki şirketlerin bağımsız denetim ekiplerinde Denetçi olarak görev yapmıştır.

e-posta:h.ozsoy@bdd.com.tr

 turgutbahadir_fotoTurgut BAHADIR

Denetçi 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.
1981 yılından beri özel sektörde faaliyette bulunmaktadır.

1996-2000 dönemleri arasında Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi’nde yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve denetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ankara SMMM Odası Disiplin Kurulu Üyeliği ve Saymanlık görevlerinde bulunmuştur.

e-posta:t.bahadir@bdd.com.tr


 

 

top