BAĞIMSIZ DENETİM

 

Image description

BDD BAĞIMSIZ DENETİM

2005 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nca halka açık şirketler nezdinde bağımsız denetim yapabilme konusunda yetkilendirilmiş bulunan Şirketimiz, anılan şirketlerce talep edilen sınırlı, sürekli ve özel bağımsız denetim hizmetlerini en etkin bir şekilde gerçekleştirmektedir. Şirketimiz ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan aldığı yetki çerçevesinde enerji piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler nezdinde de bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirketimiz ayrıca Sivil Havacılık Kurumu kapsamındaki firmalarca talep edilen bağımsız denetim hizmetlerini vermekte; diğer kamu kurum ve kuruluşlarından SPK mevzuatı çerçevesinde talep edilebilecek her türlü bağımsız denetim incelemelerini gerçekleştirmektedir. Denetçilerimizle bugüne kadar birçok firmanın bağımsız denetiminde görev alınarak çok sayıda bağımsız denetim  çalışması ifa edilmiş bulunmaktadır.

top