Cevat KANİ ÜNER
Şirket Ortağı

cevat

1924 Ürgüp doğumludur.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.

Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzman Yardımcılığı, Hesap Uzmanlığı, Baş Hesap Uzmanlığı; Belçika Maliye Bakanlığı’nda staj, NATO’da milletlerarası statüde maliye uzmanlığı ve D.P.T.’de proje değerlendirme uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Avrupa Konseyi İskan Fonu nezdinde Hükümet Temsilcisi olarak çalışmış, bilahare Milli Piyango İdaresi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini ifa etmiştir. Bu görevde iken Dünya Devlet Piyangoları Birliği Genel Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine seçilmiştir.

Emekli olduktan sonra kendisine Fahri Hesap Uzmanı unvanı tevdi edilmiştir.
Bir süre İstanbul Ticaret Odası Ankara Temsilciliğini yapan ÜNER, 1993 yılından bu yana bağımsız denetçi ve yeminli mali müşavir olarak faaliyette bulunmaktadır.

top