2015 Şeffaflık raporu

BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2015 yılı için hazırlanan işbu Şeffaflık Raporu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve Kuruluşumuzun internet sitesinde (www.bdd.com.tr) yayımlanmıştır.
Ankara, 29 Nisan 2016

2015 Şeffaflık raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız…
top